Voorwaarden

Afhankelijk van onze activiteiten zijn de navolgende voorwaarden van toepassing :

  •   De CMR conditie’s voor internationaal vervoer
  • Download Nederlandse CMR Condities(Expeditievoorwaarden)>CMR-Verdrag

 

De Nederlandse Expeditievoorwaarden , zoals laatselijk gedeponeerd door de FENEX ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam.

Download Nederlandse Fenex Condities (Expeditievoorwaarden)>Nederlandse Expeditievoorwaarden (1 juli 2004)